Để có thể hoàn thành tốt phần thi viết lại câu trong các kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh thì việc nắm vững các cấu trúc viết lại câu sẽ là rất quan trọng. Chính vì vậy bài viết này Tân Bắc Mỹ sẽ gửi đến bạn 29 cấu trúc viết lại câu hữu dụng thường hay sử dụng trong tiếng Anh.

29 Cấu Trúc Viết Lại Câu Hữu Dụng Trong Tiếng Anh

29 cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh

Rất nhiều bạn học viên không biết cách làm thế nào để viết lại 1 câu cho đúng nghĩa, và điều đó ảnh hướng rất nhiều đến các kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh cũng như việc giao tiếp ngoài đời. Vậy nên ở bài viết hôm nay Tân Bắc Mỹ sẽ gửi đến bạn 29 cấu trúc viết lại câu được sử dụng nhiều trong tiếng Anh.

Nào, chúng ta bắt đầu tham khảo 29 cấu trúc viết lại câu hữu dụng nhất, chi tiết như sau:

1. S + Be + Adj + N
Viết lại thành: S + V+ Adv

2. S + V + Adv
Viết lại thành: S + V + With + N

3. S + Remember + To do Sth
Viết lại thành: S + Don’t Forget + To do Sth

4. S + Be+ Adj
Viết lại thành: What + A + Adj + N

5. S + V + Adv
Viết lại thành: How + Adj + S + Be

6. S + V + Adv
Viết lại thành: How + Adv + S + V

7. S + Be + Ing – Adj
Viết lại thành: S + Be + Ed – Adj

8. S + V
Viết lại thành: S + Be + Ed – Adj

9. S + V + Khoảng thời gian
Viết lại thành; It + Take + (sb) + Khoảng thời gian + To + V

10. S + Be + Too + Adj + To + V
Viết lại thành: S + Be + So + Adj + That + S + Can’t + V

11. S + V + Too + Adv + To + V
Viết lại thành: S + V + So + Adv + That + S + Can’t + V

12. S + Be + So + Adj + That + S + V
Viết lại thành: S + Be + Not + Adj + Enough + To + V

13. S + Be + Too + Adj + To + V
Viết lại thành: S + Be + Not + Adj + Enough + To + V

14. S + V + So + Adv + That + S + V
Viết lại thành: S + Do/Does/Did + Not + V + Adv + Enought + To + V

15. Because + Clause
Viết lại thành: Because of + Noun/gerund

16. Although + Clause
Viết lại thành: In spite of + Noun/gerund

17. Although + Clause
Viết lại thành: Despite + Nound/gerund

18. S + V + N
Viết lai thành: S + Be + Adj

19. S + Be + Adj
Viết lại thành: S + V + O

20. S + Be accustomed to + Ving
Viết lại thành: S + Be used to + Ving/N

21. S + Often + V
Viết lại thành: S + Be used to + Ving/N

22. This is the first time + S + Have + PII
Viết lại thành: S + Be + Not used to + Ving/N

23. S + Would prefer
Viết lại thành: S + Would rather S + Past Subjunctive (lời khẩn cầu)

24. S + Like…Better Than…
Viết lại thành: S + Would….Than…

25. S + Prefer
Viết lại thành: S + Would rather + V

26. S + V + O
Viết lại thành: S + Find + It (unreal objective) + Adj + To + V

27. It’s one’s duty to do sth
Viết lại thành: S + Be + Supposed to do sth

28. S + Be + PII + To + V
Viết lại thành: S + Be + Supposed to do sth

29. Imperative Verb (mệnh lệnh)
Viết lại thành: S + Should (not) + Be + PII

Vừa rồi là 29 cấu trúc viết lại câu hữu dụng thường hay được sử dụng trong tiếng Anh, hy vọng rằng với bài chia sẻ này Tân Bắc Mỹ đã phần nào giúp bạn có thêm kiến thức mới để có thể hoàn thành tốt kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh sắp tới nhé.