Một trong những yếu tố quan trọng để giúp bạn hoàn thành tốt kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh đó chính là việc nắm vững 12 thì trong tiếng Anh và cách sử dụng chúng.

Chia Sẽ 12 Thì Trong Tiếng Anh Và Cách Sử Dụng

Chia Sẽ 12 Thì Trong Tiếng Anh Và Cách Sử Dụng Bản Full

Lời Mở Đầu: Muốn có một kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh như mong đợi bạn cần phải hoàn thành tốt 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc và Viết.

Cũng giống như những kỹ năng khác thì đối với kỹ năng Viết bạn cần phải đầu tư thời gian học tập và ôn luyện một cách thường xuyên để có thể đạt được một kết quả như mong đợi.

Viết cũng cần có nguyên tắc và đó chính là lý do vì sao mà hôm nay tôi lại chia sẽ với các bạn bài viết về 12 thì trong tiếng Anh và cách sử dụng chúng. Bạn đã biết rồi hay đã quên thì cũng hãy dành đôi chút thời gian để ôn tập lại nhé. Tham khảo thêm khóa luyện thi chứng chỉ tiếng Anh đảm bảo đầu ra tại đây!

Đã có rất nhiều bạn thi trượt vì không năm vững cách dùng 12 thì tiếng Anh cơ bản, vậy nên “ĐỪNG” chủ quan… Bây giờ chúng ta cùng nhau ôn lại xem bạn nhớ được đến đâu nhé.

12 Thì Trong Tiếng Anh Và Cách Sử Dụng (Bản Full)

1.Thì hiện tại đơn (Simple Present)
Công thức:
S + V/ V(s,es) + O (Đối với động từ Tobe)
S + Do/ Does + V + O (Đối với động từ thường)
Nhận biết: Always, Every, Usually, Often, Generally, Frequently
Lưu ý: chúng ta thêm “ES” sau các động từ tận cùng là: O, S, X, CH, SH.

2.Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)
Công thức:
S + B (Am/ Is/ Are) + V_ing + O
Nhận biết: Now, Right now, At present, at the moment…
Ví dụ: She is always borrowing our books and than she doesn’t  remember
Chú ý: không dùng thì này với các động từ chỉ sự nhận thức như: To be, See, Hear, Understand, Know, Like…vv.

3.Thì quá khứ đơn (Simple Past)
Công thức:
S + Was/ Were + V_ed + O
Nhận biết: Yesterday, Yesterday morning, Last week, Last month, Last year, Last night..

4.Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous)
Công thức:
S + Was/ Were + V_ing + O
Nhận biết: While, At that very moment, At 9:00 last night, And this morning (afternoon)

5.Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect)
Công thức:
S + Have/ Has + Past participle + O
Nhận biết: Already, Not…yet, Just, Ever, Never, Since, For recently, Before…

6.Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous)
Công thức:
S + Have/ Has + Been + V_ing + O
Nhận biết: All day, All week, Since, For, For a long time, Almost every day this week, Recently, Lately, In the past week, In recent years, Up until now,  And so far.

7.Quá khứ hoàn thành (Past Perfect)
Công thức:
S + Had + Past Participle + O
Nhận biết: After, Before, As soon as, By the time, When, Already, Just, Since, For..

8.Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous)
Công thức:
S + Had + Been + V_ing + O
Nhận biết: Until then, By the time, Prior to that time, Before, After…

9.Tương lai đơn (Simpe Future)
Công thức:
S + Shall/ Will + V(infinitive) + O
Lưu ý:
+ Khi bạn đoán điều gì đó hãy dùng Will hoặc Be going to
+ Khi bạn muốn ám chỉ dự định trước hãy dùng Be going to không được dùng Will nhé. (S + Am/ Is/ Are + Going to + V)
+ Khi bạn diễn tả sự tình nguyện hoặc sự sẵn sàng hãy dùng Will không được dùng Be going to. (S + Will + V)

10.Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous)
Công thức:
S + Shall/ Will + Be + V_ing + O
Nhận biết: In the future, Next year, Next week, Next time, And soon.

11.Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect)
Công thức:
S + Shall/ Will + Have + Past Participle
Nhận biết: By the time and prior to the time (giống như Before)

12.Tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous)
Công thức:
S + Shall/ Will +Have Been + V_ing + O
Vừa rồi là 12 thi tiếng Anh cơ bản và cách sử dụng, chúng tôi hy vọng bài chia sẽ này sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn trong việc ôn luyện thi chứng chỉ tiếng Anh.